Urnik za študente TA 2021

Termini Specialističnega profesionalnega TA treninga 2021

[

16.1. /13. in 14. 2./ 13.3. /

 1o. april - sobota

  8. maj-  sobota

VII/VIII. [ 20. in 21.junij (sobota in nedelja-Bertoki)

IX.   11. september - sobota

X.   09. in 10. oktober-sobota in nedelja

XI./XII.  13. in 14. november-sobota in nedelja

XIII/XIV. 11 in12. december-sobota in nedelja
 

 

December

Psihoterapija stresa, sekundarne regresije in psihosomatike

 

Začetek ob 9.00

glavni odmor 13.15-14.15

Zaključek 16.15

 

Učitelj

Učitelj  TSTA - Učitelj in supervizor transakciske analize Martin Bertok

Teaching and Supervising Transactional analyst -Psychotherapy applications

 

Sobota 16.Januar  

Delovna tema:

Reaktivna depresija, anksioznost in Covid 19 - suportni tretman

 

Začetek ob 9.00

glavni odmor 13.15-14.15

Zaključek 16.15

Sobota, 13.februar: Parenting, Reparenting, SelfParenting, Spot reparenting I.

Nedelja 14. februar

Marec : Poul Ware Personalne adaptacije I

April      Poul Ware  Personalne anaptacije    II

Maj 8.   Referentni okvir, empatija in transfer

19. in 20 junij  Homeostaza - existencilni izziv

25. september: Kulturološki skript (10.00 do 17.15)

9. Oktober: Tretmanski dogovori

13. in 14 november: Nacionalni skript in nevroza ter psihoterapevtski tretman s pomočno koncepta drajverjev

 11. in 12 december  Avtonomne transferne in kontratransferene transakcije

 

Ta spletna stran uporablja piškotke Beri naprej ...