Seminarji

Temeljno TA leto

(Foundation TA year)

 

Spoštovani,

 

 

  Namen tega dopisa je v tem, da vas  seznanim in okvirno predstavim   enoletni edukativni i program iz transakcijske analize, ki se  v  podobni obliki  izvaja na osnovni profesionalni stopnji edukacijske poklicnosti za diplomiranega psihoterapevta TA. Imenujemo ga Temeljno  TA  leto.  

 

 

Vsebinsko bomo na vsakem seminarju obnovili del vašega predznanja,  konceptov idej in etičnih postulatov, ki ste jih spoznali na uvodnem seminarju. Le-te bomo poglobili , spoznali nekatere nove in  nadgradili različnimi vajami in odnosno komunikacijskimi eksperimenti. V tem smislu   program namenjeni vaši osebnostni rasti in  povečanju izborov za  učinkovanje na odnosne situacije v katerih živite in delate Iz relacijskih transakcijsko analitičnih perspektiv.

 

  Na vsakem seminarju  bodo v osrediščili na nekatere najbolj aktualne tematike in pogoste  oblike osebnostnih  psiholoških težav sodobnega človeka kot so na primer: Anksiozna stanja in motnje, stres ,depresija, agresivnost, znižane sposobnosti empatije, psihosomatika, idr  . Poleg predavanj boste lahko udeleženci  sodelovali v vajah in pridobljena znanja tako lažje integrirali.  

Formalno edukativni status seminarskega programa , Udeleženci se za obiskovanje temeljnega TA leta  ne morajo vpisati v običajni 7 letni študij za TA psihoterapevta, svetovalca, couchinga ali edukatorja. Zato v njem tudi ni obvezno ali predvideno da imate udeleženci  svojega psihoterapevta, pišete seminarskih   opravljate raziskovalne naloge.  

 

Vsi ti vidiki so prepuščeni le vašim interesom oziroma izborom. Tistim, ki bi se želeli kdaj v prihodnje po temeljnem letu vpisati v običajni profesionalni TA trening pa se vse ure udeleževanja priznajo v siceršnje kvote ur strokovnega usposabljanja, ki jih predvidevata Evropsko in svetovno združenje za psihoterapijo transakcijske analize (EATA in ITAA).

 

Tistim med vami, ki se po obisku uvodnega TA 101 seminarja niste odločili za pisno nalogo TA 101 in se boste    edukativnega seminarskega  ciklusa predavanj in vaj udeležili, ob  najmanj 80% udeležbi na seminarskem ciklusu omogoči Pridobitev TA 101 certifikata.. K udeležbi ste seveda vabljeni tudi vsi, ki ste svoje pisne TA 101 naloge doslej že opravili.

 

V seminarski ciklus se bodo lahko prijavili tudi tisti, ki uvodnega seminarja še niso obiskali in bi ga  želeli opraviti na ta način.

 

Organizacijski potek

Ciklus seminarjev,  se bo predvidoma pričel v soboto, 16. marca 2019 ob deveti uri v prostorih inštituta za psihoterapijo transakcijske analize na naslovu Ob Ljubljanici 26a v Ljubljani in bo obsegal 10 študijskih dni v tekočem letu-do decembra 2019. Potekal bo  ob navedenih terminih. http://www.ipta.si/urnik-za-edukante-ipta.html  in  http://www.odstiranja.si 

 

V (posamezni)  skupini je predvideno največ 9 devet udeležencev  kar omogoča dovolj individualizacije oziroma odzivanja  k učnim potrebam posamezne udeleženke/ca.

 

Posamezna učna skupina bo zaprtega tipa, kar pomeni, da med letnim procesom ne bodo prihajali novi člani na posamezen seminar.

 

Kotizacija oziroma cena udeležbe na 10 dnevnem seminarskem ciklusu znaša 900.oo EUR in je plačljiva v do treh enakih  obrokih . Ob vplačilu celotne kotizacije pa prejme udeleženka/udeleženec brezplačno Knjigo Dr. Erica Berna:  Transactional analysis in psychotherapy ( New York 1961) prevedeno v slovenščino z naslovom Transakcijska analiza v psihoterapiji, (Ljubljana 2011),katera se sicer ne more več kupiti v prosti prodaji.

 

Izobraževalno edukativni ciklus bom izvajal Martin Bertok Učitelj in supervizor transakcijske analize in TA psihoterapevt in se razveselil ob našem morebitnem ponovnem srečanju.

 

Lepo vabljeni tako k Prijavi kot k zastavitvi morebitnih dodatnih vprašanj na e-naslov: info@ipta.si ali po telefonu 041 789 118.

 

 

Martin Bertok

Teacher and supervisor of transactional analysis-psychotherpy applications

 

 

 

Dvodnevni seminar

Ravnanje z jezo

Anger mannegment

 

 

 

Seminar je namenjen predvsem  udeležencem, ki vas tema zanima v Vašem  delovnem življenju in okolju. Namen seminarja je seznanitev in usposobitev za dvig ravni preventivnega odnosno - komunikacijsko delovanja pri izkazovanju jeze oziroma agresivnosti sogovornika-ov.

Dvodnevni seminar se sestoji iz predavanj, diskusj in vaj za udeležence.  

Učili se bomo kako prihaja do pre-agresivnih besednih ali drugih  vedenj  in kako lahko

sami učinkovito prispevamo k njihovem  nadzoru pri drugih ljudeh in pri sebi.

Spoznali boste nekatere principe in komunikacijske postopke, ki jih uporabljajo profesionalni pogajalci policij po vsem svetu, ko se nastajajoče ali nastale napetosti, na primer pri zajetjih talcev razrešujejo in razrešijo brez fizičnih poškodb udeležencev komunikacijskih in odnosnih incidentov.

Znanje boste udeleženci lahko prenesli kot preventivno delovno kulturo nasilja v svoje vsakodnevno delovno in drugo odnosno okolje.

 Tako jeza kot bes, sta predvsem odnosn čustvo in tako kot večina drugih čustev in občutkov, ki jih lahko čutimo, imata svoj razpon in svojo moč . Učili se bomo o jezi, besu in sovraštvu in o tem kako pomembno jh je razlikovati pri sebi in drugih ljudeh zato, da bi lahko prispevali k njihovi deklinaciji.

 Vsako jezno sporočilo ima tako vsebinsko kot odnosno vrednost. Spoznavali bomo kaj so odnosne potrebe pri jezi in se jih učili naslavljati z ustrezno/ustreznejšimi odnosno komunikacijskimi odzivi.

 

 p]

Seminar ima predvideno omejeno število udeležencev: 12

 

Martin Bertok

Direktor IPTA

Učitelj transakcijsko analitične psihoterapije

 

 

Možni so različni seminarji po predhodnem naročilu.

 

Priporočamo:

Svetovalno delo s suicidalnim klientom in Komunikacija z agresivno osebo.

Konflikti in kako jih razumeti in nadzirati z uporabo Transakcijske analize.

 

Seminarjev se je doslej udeležilo več kot 200 udeležencev, ki so izrazili zadovoljstvo s svojo udeležbo.

 

Martin Bertok TSTA - Psihoterapevt

Ta spletna stran uporablja piškotke Beri naprej ...