Psihoterapija

Psihoterapevtski proces, osebno  po skaype kontaktu ali v kombinirani obliki je namenjen osebam s psihološkimi težavami, ki jih kot takšne prepoznavajo  in pri tem prepoznavajo potrebo, da spremenijo del svojega razumevanja, čustvovanja, vedenja in vrednotenja sebe, in včasih so-ljudi s katerimi so v pomembnih odnoih 

Transakcijsko analitična psihoterapija je primerna tudi za ljudi, ki se že, oziroma tudi medikamentalno zdravijo zaradi[ na primer, pri depresivnih, anksioznih, fobičnih ali drugih motnjah in težavah.

V primeru mladoletnosti oseb, ki vstopajo v psihoterapevtski proces je pričakovano soglasje staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika. 

Prekinitev medikamentalne terapije ni pogoj za vstop v psihoterapevtski proces, niti ni nujno, , kar mora v vsakem primeru storiti le v sodelovanju s svojim lečečim zdravnikom - specialistom.

Trajanjepsihoterapevtskega procesa ni mogoče povsem natančno napovedati in se okvirno opredeli po diagnostičnem pogovoru ( prva ura ) , ki praviloma presega obseg 5-ih ur, . Trajanje psihoterapevtskega ali psihoterapevtsko svetovalnega procesa se določa dogovorno na osnovi obojestranske sprotne presoje njegovega poteka in se dogovorno s klientom/pacientom podaljšuje, začasno prekinja, oziroma ob doseženih ciljih l ustavi. Spremljanje doseženih rezultatov psihoterapije se potrjuje najkasneje leto dni po zaključeni psihoterapiji na evalvacijskem pogovoru oziroma z izpolnitvijo vprašalnika o stabilnosti doseženih ciljev.

 

Je namenjeno strankam, ki nimajo diagnostičnih težav, ki pa želijo premostiti določeno vrsto odnosnega problema v svojem odnosnem okolju ( Otroci, Družina, partnerstvo ali v odnosih v svojem delovnem mestu ).

Oblike : Izvajamo individualno, terapijo para in skupinsko obliko psihoterapije

Psihoterapevtsko svetovalna pomoč pri problemih starševstva

Nudimo psihoterapevtsko -svetovalna pomoč pri problemih starševstva - psihoterapije in svetovalnih pogovorov z otroki ne izvajamo. Sprejemna starost je 14 let.

 

Psihoterapevtski Couching

Težave k katerim lahko pristopamo z transakcijsko analitično psihoterapijo in psihoterapevtskim svetovanjem zajemajo tudi stranke, ki so motivirane za večjo uspešnost v svojih delovnih vlogah in minimalno edukacijo Iz transakcijsko analitičnih pojmov.

 

Plačljivost

Vse stroške dela psihoterapevta mora kriti pacient/stranka sama in ne razpolagamo s Koncesijskimi pristojnostmi zaradi odsotnosti slovenske ustrezne

zakonodajne podlage v ta namen. V primeru, da je plačnik delovna organizacija, ali zastopnik mladoletne osebe le ti in ne stranka osebno opravljajo denarna nakazila na TR inštituta. Prva ure ja plačljiva tudi z gotovino oziroma po dogovoru.

 

Nekatere pravice pacientov / klientov IPTA

  • Pravica do preverbe strokovnih istovetnosti svojega psihoterapevta, oziroma jim jih je ta dolžan izkazati z ustreznimi verifikatornimi listinami na njeno / njegovo zahtevo ali izraženo pričakovanje.
  • Pravica prekiniti svojo psihoterapijo, psihoterapevtsko svetovanje ali psihoterapevtski Couching v katerikoli fazi procesa z ustrezno napovedjo svoje odločitve. Tudi v tem primeru bo naprošen, da v roku leta dni poda kratko informacijo o stanju svojega počutja glede svojega prezentiranega problema v psihoterapiji.
  • Pravica do anonimnosti. Vsi pacientovi / klientovi osebni identitetni podatki bodo deležni profesionalne etične diskretnosti psihoterapevta med in po zaključeni psihoterapiji, svetovanju ali Couchingu. V primeru poteka psihoterapije v partnerski ali skupinski obliki , bodo sprejeti ustrezni medsebojni dogovori o zaščiti zasebnosti psihoterapevtske skupine.
  • Pravica biti seznanjen z vsemi cenovnimi postavkami svojega zdravljenja/svetovanja vnaprej s strani psihoterapevta, oziroma institucije, ki jo le-ta predstavlja, oziroma biti obveščen najmanj dva meseca v naprej, če bi prišlo do spremembe dogovorjenih cenovnih postavk ali drugih pogojev, ki bi lahko vplivale na stroške poteka.
  • Klient ima pravico pričakovati tudi ure psihoterapije z odloženim rokom plačila ( najmanj 1 uro ), oziroma po dogovoru s svojim psihoterapevtom.
  • Kajenje v prostoru kjer poteka psihoterapevtski proces je možno le na osnovi predhodnega dogovora s psihoterapevtom.

 

 

Če se želite vključiti v psihoterapevtski proces nas kontaktirajte po e-pošti ali po telefonu. Čakalna doba tako za individualno, kot za partnersko ali za psihoterapijo mladostnikov ( 16 - 18 let ) je običajno do en teden po predhodnem dogovoru. Termini so možni dopoldan in popoldan.

 

 

Direktor IPTA

Martin Bertok

Psihoterapevt, supervizor in učitelj transakcijske psihoterapije TSTA-P

Ta spletna stran uporablja piškotke Beri naprej ...