O nas

Naše poslanstvo je razvijanje in izvajanje kvalitetne transakcijsko analitične psihoterapije in edukacije, ki temelji na filozofiji, da smo vsi ljudje v redu, si v temeljnem eksistencialnem smislu enakovredni in si lahko pomagamo pri osebnostni rasti.

Smo strokovna organizacija, katere osnovna dejavnost je v izvajanju naslednjih psihoterapevtski, svetovalnih in edukativnih storitev:

 • Psihoterapijo nudimo v individualni, psihoterapiji parov in skupinski obliki dela
 • Didaktično psihoterapijo za študente v edukaciji v različnih pristopih
 • Edukativni program usposabljanja za študente psihoterapije transakcijske analize za pridobitev naziva Diplomirani transakcijski analitik (EATA in ITAA/Evropska in svetovna organizacija TA) in posledično evropske diplome za psihoterapijo (EAP-Evropske asociacije za psihoterapijo)
 • Supervizijo delovnih primerov in edukativno supervizijo bodočih transakcijskih analitikov psihoterapevto s Statusom specializanta-praktika
 • Izvajamo različne (ustaljene in po naročilu) seminarje s področja odnosne in komunikacijske problematike
 • Couching za menedžerje v razičnih delovnih okoljih

Martin Bertok TSTA

Martin Bertok TSTA

STROKOVNA AVTOBIOGRAFIJA - CURRICULUM VITAE

Martin Bertok

Dipl. psihoterapevt

Učitelj in supervizor transakcijske analize TSTA-Teaching and supervising transartional analyst-psychotherapy applications

 

 

Rodil sem se 15. septembra 1959 v Kopru in na Primorskem odraščal

 

Oris strokovne poti.

 • l.1982 sem diplomiral na Pedagoški akademiji v Mariboru.
 • l.1985 sem diplomiral na Univerzi v Ljubljani na sociologiji-, smer sociologija socialnega dela.
 • Istega leta sem se zaposlil na Centru za socialno delo v Ljubljani na področju dela z mladoletniki
 • 1986 6 mesecev sem delal kot asistent na Višji šoli za socialno delo pri predmetu Uvod v socialno delo.
 • l. 1989 sem zaključil 120 urni TA 101 klinične smeri (Provisional Teacher and Supervisors in Transactional Analysis-psychotherapy)
 • Istega leta sem pričel s študijem Transakcijske analize na profesionalni stopnji pri Tiani Mandič PTSTA Zoranu Milivojeviču CTA-P v Ljubljani
 • l 1993 sem zamenjal učitelja in moj novi učitelj je postala Gordana Vučinič PTSTA-, so-mentor pa Mary Cox TSTA –P  …
 • l.1993 - 1996 delal kot psihoterapevt in svetovalec v Zakonski svetovalnici Ljubljana.
 • l. 1995 – Belgiji- na nacionalnem TA kongresu diplomiral kot Transakcijski analitik psihoterapevt
 • l. 1996 opravil izpit za inštruktorja TA 101. Istega leta sem bil pobudnik in prvi predsednikDruštva za transakcijsko analizo Slovenije in imenovan za njenega presednika.v letih 1999-2008 sem prvi slovenski delegat v svetu EATE
 • l. 1997 v Angliji opravil Traning endorsement za PTSTA-P - Učitelja in Supervizorja Transakcijske Analize  v pripraljalnem statusu. Moji glavni  supervizorji- Mary Cox TSTA-psihoterapevt-(Anglija) od 1999-2005, nato pa Nelly Micholt TSTA-P psihoterapevt (Belgija) Odtlej(1999) tudi poučujem TA na profesionalni stopnji v okviru svoje zasebne prakse.
 • 2000-Licenca supervizorja v socialnem varstvu
  • Od l. 1999 član SKZP- član in predstavnuik slovenske transakcijske analize v strokovnem svetu Slovenskega krovnega združenja za psihoterapijo  ter vodja  Komisije za predlaganja in imenovanja za EDP do 2000- 2011.
  • 1999 Član Evropske organizacije za psihoterapijo EAP/NAO
 • 2001 – prejel Evropsko diplomo iz psihoterapije-ECP
 • 2005 - prejel Slovensko diplomo iz psihoterapije-EDP
 • 2008- Direktor Instituta za psihoterapijo transakcijske analize IPTA v Ljubljani
 • 2011-julij Opravil strokovni izpit naziv naslov TSTA_P (Teacher and Supervisor of Transactional Analysis-Psychotherapy applicatons) EATA-                 v Bilbao         Španija
 •  2014 oktober - oktober 2015 Predsednik Slovenske krovne zveze za psihoterapijo SKZP

 

Članstva v profesionalnih organizacijah in združenjih:

 • Od l. 1990 član ITAA (International Transactional Analysis Association)
 • Od l. 1995 član mednarodnih izpitnih komisij za diplomirane transakcijske analitike
 • Od 1. 1994 član Evropske asociacije za Transakcijsko analizo
 • Od leta 1999 član Evropske organizacije za psihoterapijo
 • Od l.1995-2007 predsednik - Društva za transakcijsko analizo Slovenije in delegat za Slovenijo v skupščini EATA
 • Od l 1999 Član Slovenskega krovnega združenja za psihoterapijo
 • Med leti 2000 in 2007 predsednik komisije za predlaganja in imenovanja za evropsko diplomo iz psihoterapije pri SKZP
 • Med leti 2000 in 2014 član strokovnega sveta SKZP kot predstavnik Za transakcijsko analitično psihoterapijo
 • 2005-2007) Delegat za TA v EATA in predsednik komisije European connection
 • Od 2003 član Društva supervizorjev v socialnem varstvu, supervizor z licenco socialne zbornice
 • Od l 2016 tudi član slovenskega Društva za logoterapijo.

 

Objave in publikacije:

 • 1992 – Delovna Skripta TA 101 – zasebna izdaja
 • 1993- Delo Z Negativnim Negujočim Staršem ( Prezentacija )
 • 1994- Avodidant Personalitiy disorder ( EATA-case studies)
 • 1999- Supervizija v Transakcijski analizi; ( Zbornik- Socialne zbornice Slovenije 2/1999)
 • 1999- Skripta TA 101- razširjena izdaja- zasebna izdaja
 • 2002 – Igra ogledala – Notranji dialog in stanje jaza; Zbornik študijskih dnevov  
 • 2002 Osnove TA  Zbornik študijskih dnevov SKZP, splet Sloventa
 • 2003- Anticipativni dogovor o osebnostni spremembi prezentacija TA kongres Kranjska Gora 2006
 • 2007 Katero igro igraš? . prevedel (Games people play; Eric Berne) založba Sinesis
 • 2007 Predstavitev Transakcijske analize Zbornik prispevkov SKZP 2001, splet  
 • 2007 Prevedel knjigo Dr. Erica Berna Games people play v slovenski jezik-
 • 2011 Prevede knjigo Transakcijska analiza v psihoterapiji (Transactional analysis in psychotherapy Dr. E Berne) slovenski prevod
 • 2012 Psihoterapija ulice Psihoterapevt:-Psihoterapevtu/brošura
 • 2013 Psihoterapija ulice Primorc-Primorcu
 • 2015 Dopolnil izdajo skritpe Perspektivne na osnove transakcijske analize
 • 2016 Perspektive na Uvod v Transakcijsko analizo (Delovno gradivo za študente TA psihoterapije )
 • 2022 Študijska edukacija iz transakcijske analize v svetu Evropi in  Sloveniji

Nazaj

Ta spletna stran uporablja piškotke Beri naprej ...